ATASTAY Team

Thu Thảo

Designer, Viet Nam

profile

Là một Design tôi luôn phải tự vấn bản thân về ý nghĩa và giá trị của một sản phẩm. Làm thế nào để khi sản phẩm ra mắt sẽ thỏa mãn được những tiêu chí của thời đại nhưng vẫn phải chất lượng. Với kinh nghiệm làm việc thực chiến tại nhiều dự án cũng như trải nghiệm văn hoá tại các nước tôi hi vọng sẽ mang đến cho khách hàng của Atastay những trải nghiệm tuyệt vời trên chặng đường đồng hành.