หน้าหลักนิตยสารอัปเดต! การเข้าประเทศไทย ลดที่พักล่วงหน้าเหลือ 1 คืน ทดสอบโควิด-19 RT-PCR และ SELF-ATK อย่างละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565

อัปเดต! การเข้าประเทศไทย ลดที่พักล่วงหน้าเหลือ 1 คืน ทดสอบโควิด-19 RT-PCR และ SELF-ATK อย่างละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565

25 ก.พ. 2022·2 min read
Share

ผู้เดินทางจากต่างประเทศ สามารถมาถึงประเทศไทยได้ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ โดยลดที่พักล่วงหน้าตามที่กำหนดเหลือ 1 คืน และการทดสอบโควิด-19 ได้รับการแก้ไขเป็น RT-PCR และ 1 SELF-ATK อย่างละ 1 ครั้ง

โดยกฎใหม่ต่อไปนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 (นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 **อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะออกเร็วๆ นี้)

เกาะพีพี ประเทศไทย

การเดินทางเข้าประเทศไทย:

  • ทางอากาศ (เที่ยวบินตรงระหว่างประเทศ หรือ การเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศ ผ่านเที่ยวบินเฉพาะ)
  • ทางบก (ที่ด่านในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และสงขลา)
  • ทางน้ำ (เรือยอทช์)

นักท่องเที่ยว / ประเทศ ที่มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศไทย:

สำหรับการเดินทางมาทางอากาศและทางน้ำ: พลเมืองไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากทุกประเทศ/ดินแดน
สำหรับการเดินทางขาเข้าทางบก: พลเมืองไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากประเทศเพื่อนบ้านที่เชื่อมต่อกับด่านชายแดนที่เปิดให้บริการอีกครั้ง (จังหวัดหนองคาย อุดรธานี และสงขลา)

ระบบการลงทะเบียนเข้าประเทศ:

สำหรับขาเข้าทางอากาศแลทางบก: ระบบ Thailand Pass (Thailand Pass System)
สำหรับขาเข้าทางน้ำ: ใบรับรองระบบการเข้า (Certificate of Entry System)

ข้อกำหนดการกักตัว (Quarantine Requirements):

สำหรับขาเข้าประเทศทางอากาศและทางบก: ไม่มีการกักตัว แต่ในวันที่ 1 ต้องรอผลการทดสอบ COVID-19 ภายใน SHA Extra Plus (SHA++) ที่ได้รับอนุมัติ หรือสถานที่กักกันทางเลือก
สำหรับขาเข้าประเทศทางน้ำ: ไม่มีการกักกัน แต่ในวันที่ 1 ต้องรอผลการทดสอบ COVID-19 บนเรือที่เดินทาง (เรือยอชท์)

ข้อกำหนดด้านที่พัก (Accommodation Requirements):

หลักฐานการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับค่าที่พัก 1 คืนในโรงแรมที่รัฐบาลอนุมัติ เช่น SHA Extra Plus (SHA++) ในวันที่ 1

ประกันสุขภาพ (Health Insurance):

กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐฯ ชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลของประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

ข้อกำหนดในการทดสอบ COVID-19:

สำหรับการมาถึงทางอากาศและทางบก: การทดสอบครั้งแรกในวันที่ 1 โดยวิธี RT-PCR (รอผลภายในโรงแรม) และการทดสอบครั้งที่สองในวันที่ 5 โดยวิธี SELF-ATK (ต้องรายงาน / บันทึกผลผ่าน แอปพลิเคชัน)

สำหรับการมาถึงทางน้ำ: การทดสอบครั้งแรกในวันที่ 1 โดยวิธี RT-PCR (รอผลบนเรือ) และครั้งที่สองในวันที่ 5 โดยวิธี SELF-ATK (ต้องรายงาน / บันทึกผล ผ่านแอปพลิเคชัน)

ข้อกำหนด/กฎที่มีอยู่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง:

  • ใบรับรองแพทย์ที่มีผลห้องปฏิบัติการ RT-PCR ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  • ใบรับรองการฉีดวัคซีน / การรักษา COVID-19

ขอขอบคุณข้อมูลจาก TATNEWS.ORG

...Loading

ค้นหาการท่องเที่ยวในฝันของคุณ

ประสบการณ์โรงแรมหรูที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณอาจจะชอบ