Nghỉ dưỡng sang chảnh thêm bạn, thêm quà | ATASTAY

Thể lệ chương trình giới thiệu bạn bè

1. Giới thiệu ATASTAY với bạn bè

Mời bạn bè những ai chưa có tài khoản tại ATASTAY để đăng ký thông qua link giới thiệu. Sao chép đường dẫn tại mục "Giới thiệu bạn bè" và gửi đến người thân thông qua email hoặc qua mạng xã hội yêu thích.

2. Người được giới thiệu đăng ký và đặt phòng

Khi người được giới thiệu đăng ký với đường dẫn giới thiệu và đặt phòng, cả hai sẽ đủ điều kiện để được nhận phần thưởng từ chương trình.

3. Nhận thưởng

Sau khi người được giới thiệu hoàn thành chuyến đi, nhận ngay SGD 10.00

Câu hỏi thường gặp

Có giới hạn cho chương trình giới thiệu không ?

Giới thiệu bao nhiêu người tùy thích! Chúng tôi không có giới hạn cho số người bạn giới thiệu.

Tôi giới thiệu một người bạn và bạn tôi đã đặt phòng. Nhưng tôi không nhận được ATAS Point. Vì sao ?

Có hai trường hợp bạn không nhận được ATAS Point trong tài khoản:
Trường hợp 1: Người được giới thiệu không tạo tài khoản thông qua đường dẫn giới thiệu.
Trường hợp 2: Người được giới thiệu chưa hoàn thành chuyến đi. ATAS Point được xác nhận chỉ khi người được giới thiệu hoàn thành chuyến đi.

Sao tôi có thể biết nếu có người bạn nào của mình đã tham gia ATASTAY thông qua chương trình giới thiệu này?

Kiểm tra thông tin người được giới thiệu qua mục Lịch sử giới thiệu trong phần Giới thiệu bạn bè.

Quyền riêng tư và bảo mật

1.

Cả người giới thiệu và người được giới thiệu phải có tài khoản tại ATASTAY để nhận lợi ích từ chương trình giới thiệu.

2.

Chương trình Giới thiệu bạn bè này là một phần của dịch vụ ATASTAY đang cung cấp đến khách hàng, cả người giới thiệu và người được giới thiệu cần đồng ý với các điều lệ chương trình, ATASTAY có quyền sử dụng thông tin cá nhân như một phần của dịch vụ.

3.

Người được giới thiệu đã đồng ý khi đăng ký tại ATASTAY thông qua chương trình này, tên của họ sẽ được chia sẻ với mục đích quản lý và theo dõi.